Jeśli jesteś dramatopisarzem / dramatopisarką i chciałbyś / chciałabyś złożyć nam propozycję wydawniczą, oto kilka etapów, które ułatwią nam pracę. 

 

Etap 1

Napisz do nas e-mail, w którym zawrzesz: imię i nazwisko oraz krótki opis (5 zdań) twojej twórczości. Do wiadomości e-mail dołącz tekst, który chciałbyś / chciałabyś nam zaproponować. Tekst należy załączyć jedynie w wersji nieedytowalnej (PDF). Otrzymasz od nas maila zwrotnego z informacją o otrzymaniu propozycji wydawniczej.

Etap 2

Po upływie 30 dni otrzymasz od nas informację zwrotną, która może być odpowiedzią pozytywną, negatywną lub prośbą o dosłanie dodatkowych informacji. Odpowiedzi negatywne nie są motywowane. 

Etap 3 (odpowiedź negatywna)

Możesz przesłać nam inny tekst, który przejdzie taką samą drogę formalną, jak pierwszy tekst (etapy 1 i 2) 

Etap 3 (odpowiedź pozytywna)

Zaprosimy Cię na pierwsze spotkanie robocze i pracę edytorską z wydawcą. Na tym etapie pracy porozmawiamy o tekście, jego formie, zadamy pytania, wysuniemy sugestie, słowem przygotujemy go dla odbiorcy, czyli czytelnika. Przedstawimy Ci również umowę wydawniczą.

Etap 4 

Poprosimy Cię o przesłanie tekstu w formie edytowalnej i oddamy go do korekty. 

Etap 5

Prześlemy tekst do składu i łamania, nadamy mu numer ISBN oraz przedstawimy Ci projekt okładki. 

Etap 6

Po pozytywnym przejściu etapów 3 - 5 oraz zaakceptowaniu przez obie ze stron związanych z nimi ustaleniami, podpiszemy przedstawioną wcześniej umowę. 

Etap 7

Prześlemy Ci finalną wersję tekstu i okładki do akceptacji. 

Etap 8

Wysyłamy książkę do druku. 

Etap 9

Spotykamy się na oficjalnym przekazaniu egzemplarzy autorskich. 

Etap 10

Zaczynamy promocję Twojej książki.