DRAMEDITION POLSKA jest pierwszym teatralnym domem wydawniczym specjalizującym się w wydawaniu współczesnych polskich dramatopisarzy oraz promocji ich sztuk w Polsce i za granicą. 

 

DRAMEDITION POLSKA realizuje swoją misję poprzez:
- organizację rezydencji dramaturgicznych dla polskich autorów teatralnych 
- organizację rezydencji tłumaczeniowych dla tłumaczy teatralnych 
- publikację współczesnych polskich autorów teatralnych 
- tłumaczenie współczesnych polskich autorów teatralnych na język francuski i angielski 
- publikację współczesnych polskich autorów w języku francuskim i angielskim 

- promocję wydawnictw i ich autorów w polskim oraz francusko i angielskojęzycznym środowisku teatralnym 
- organizację wydarzeń związanych z polską dramaturgią współczesną

DRAMEDITION POLSKA posiada trzy główne linie programowe: 
- PL / skupiającą się na działaniach w Polsce i polskim środowisku teatralnym 
- FR / skupiająca się na działaniach we Francji i krajach francuskojęzycznych 
- ENG / skupiająca się na działaniach w Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych