DRAMEDITION POLSKA jest pierwszą z linii programowych domu wydawniczego, której działania skupione będą na Polsce i polskim środowisku teatralnych. 

Jesteśmy przekonani, że pierwszym krokiem w promocji polskich autorów teatralnych jest ich wydawanie i promocja w kraju, z którego się wywodzą, w którym żyją, w którym piszą. 

Dlatego pierwszym etapem w promocji międzynarodowej autora będzie jego wydanie i promocja w Polsce.